Het werken in teamverband vergt veel van zowel het individu als het team. We stellen eisen aan elkaar, niet alleen aan hoe we willen werken maar ook aan onze gedragingen.

Bij een teamcoaching kijken we niet alleen naar wat er speelt, maar ook naar wat er echt speelt, want wij halen regelmatig problemen naar boven die (nog) niet zichtbaar zijn. Vervolgens kijken we naar wat nodig is om als team weer op een lijn te zitten. Doel van dit alles is de onderlinge samenwerking te versterken en effectiever te maken en om ervoor te zorgen die elk teamlid vanuit zijn eigen kracht in het team kan werken.